Bouwwerkzaamheden Binck Eiland op vrijdag 4 september 2020

03-september-2020

BINCK EILAND | BOUWWERKZAAMHEDEN VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2020

Op vrijdag 4 september 2020 aanstaande wordt de vloer van de stallingsgarage tussen de woningen van Binck Plaats gestort. De betonstort zal in de ochtend vanaf 07.00 uur worden uitgevoerd. Tegen het einde van de middag c.q. begin van de avond zal de uithardende beton worden afgewerkt. Dit houdt in dat het beton wordt geschuurd om het vlak te maken.

Het zogenoemde vlinderen van een vloer zal gepaard gaan met enige geluidsoverlast. Helaas is geluidshinder bij deze bewerking niet te voorkomen. De exacte timing voor het aanvangen van het vlinderen is tevens moeilijk te voorspellen. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid, regen en wind. Het is daarbij lastig om een exacte schatting van de duur van de werkzaamheden te maken. Zoals de weersverwachting er nu uitziet, kunnen de werkzaamheden voor middernacht zijn afgerond. Bij een hoge luchtvochtigheid in combinatie met een lage temperatuur duurt het vaak wat langer. Tijdens de werkzaamheden in de avonduren zal de bouwplaats verlicht zijn.

De Gemeente Den Haag is geïnformeerd over bovenstaande werkzaamheden en heeft hiervoor eenmalig een ontheffing verleend. Een kopie hiervan ligt ter inzage bij het bevoegd gezag.

Hoewel wij wel degelijk beseffen dat wij overlast veroorzaken, streven wij ernaar om de overlast tot een minimum te beperken. Wij vragen echter om uw begrip in deze. Mocht je eventuele overlast ervaren van de werkzaamheden, dan kun je dit altijd bij ons aangeven via e-mailadres uitvoering.binckeiland@vorm.nl.