Bouwplanning

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Week 42


Op donderdag 10 oktober 2019 wordt de boorstelling aangevoerd. Op deze dag zal tevens gestart worden met het aanbrengen van de funderingspalen voor de 46 grondgebonden herenhuizen. Er is gekozen voor een trillingsarm paalsysteem, waarbij de palen op diepte worden geboord en worden afgewerkt met beton. Deze boorwerkzaamheden zullen naar verwachting 25 werkbare wekdagen in beslag nemen. Mochten deze werkzaamheden uitlopen, dan zullen wij u hierover informeren.

Vanaf week 42 – 2019 zullen de bouwactiviteiten toenemen. Ongeveer 1 week nadat gestart is met de boorpalen, zal een aanvang worden gemaakt met het aanbrengen van de funderingen onder de diverse woningblokken.

Voor het aanvoeren van de boorstelling heeft VORM Bouw vanuit de Gemeente Den Haag een ontheffing ontvangen om het transport van de boorstelling naar het bouwterrein tussen 06.00uur en 07.00uur te laten plaatsvinden. Hoewel de overlast tot een minimum zal worden beperkt, zullen er werkzaamheden plaatsvinden vóór de toegestane werktijden. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Week 27 - 39


De werkzaamheden voor Binck Plaats gaan van start. Vanaf begin juli tot circa 26 juli zal de voormalige begane grondvloer verwijderd worden. Hiervan kunt u binnen werktijden geluidsoverlast ervaren.

Vanaf begin september gaan we starten met het boren van 46 warmtebronnen. Vanaf medio september zal gestart worden met het aanbrengen van de boorpalen t.b.v. de fundering.

Op het bouwterrein zal van maandag t/m vrijdag gewerkt worden vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Incidenteel zal op zaterdagen gewerkt worden. Wanneer dit het geval is wordt tot uiterlijk 17.00 uur gewerkt.

Brief omwonenden voortgang sloopwerk

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Vanaf week 15


De Binck is opgeleverd! We bereiden ons voor op de bouw van Binck Plaats.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Week 6 t/m week 9


De eerste woningen in De Binck zijn opgeleverd. De opleveringspunten worden nu nagelopen en opgelost. Het parkeerterrein wordt momenteel gereed gemaakt. Ook wordt het terrein opgefleurd door bloembakken met beplanting.

Aan de buitenzijde van De Binck brengen wij de glaspanelen en zetwerken tegen de gevel aan. Vanaf week 9 zullen wij het dak van de tijdelijke fietsenstalling vervangen.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Week 50 t/m week 2


De balkons worden aan De Binck opgehangen middels hoogwerkers. Ook binnenin het gebouw gaan de afbouwwerkzaamheden door.

Tijdens de kerstvakantie wordt er gewerkt op de volgende dagen: 27 en 28 december en 2, 3 en 4 januari. De werkzaamheden bevinden zich hoofdzakelijk in het gebouw. Op deze dagen wordt er gewerkt volgens de normale uren (vanaf circa 06:30 uur tot circa 15:30 uur).

Na de vakantie wordt er gestart met het inrichten van het buitenterrein.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 44 t/m week 50


Inmiddels is het gebouw De Binck uit de steigers en wordt er binnen hard gewerkt aan de afbouwwerkzaamheden.

Om de veiligheid op de bouwplaats tijdens de donkere dagen te garanderen zullen wij de bouwplaats vanaf 6.00 uur gaan verlichten. Tevens zullen wij ook op zaterdag gaan werken op de bouwplaats. Deze werkzaamheden zullen van 07.00 uur tot circa 15.00uur zijn. Voor de geluidsoverlast hebben wij de rijplaten naast elkaar gelegd en zijn de (afdek)zeilen van de gevel verwijderd.

De afgelopen tijd zijn er diverse spullen van onze bouwplaats gestolen.
Wij vragen u vriendelijk een oogje in het zeil te houden en zo nodig de politie te bellen

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 38 t/m week 43


Exterieur:

De gevel van De Binck zal "gesloten" worden. De balkons worden in deze periode aan de gevel opgehangen. Daarnaast zullen we de achtergevel van het gebouw dichtmetselen.

Interieur:

Binnenin het gebouw zullen we de verdieping van de begane grond doorbreken, zodat hier een centrale hal ontstaat. Tevens worden de woningen afgebouwd en wordt de laatste hand gelegd aan voorzieningen zoals elektra, water, e.d.; hierdoor zullen er veel leveranciers aanwezig zijn op het terrein.

Wij proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van het project en de mogelijke overlast die kan ontstaan.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 47 t/m week 49


Voortgang bouw Binck Plaats:

De afgelopen weken zijn de bijna 500 funderingspalen onder de 46 toekomstige woningen en stallingsgarage aangebracht. Aansluitend zijn de werkzaamheden aan de fundering van de grondgebonden woningen aangevangen en worden deze week de begane grondvloeren van de eerste zes woningen gelegd.

Door VORM Bouw zal in week 48 – 2019 de benodigde torenkraan worden opgebouwd. Deze torenkraan komt te staan in de toekomstige stallingsgarage. De eerste onderdelen van de kraan worden aangeleverd vanaf vrijdag 22 november 2019. Medio week 48 – 2019 zal de torenkraan volledig opgebouwd en operationeel zijn.

Nadat de torenkraan is opgebouwd zal er in week 49 – 2019 worden gestart met het aanbrengen van de betonwanden en verdiepingsvloeren.

Bouwwerkzaamheden Binck Kade gestart:

In samenwerking met de Gemeente Den Haag en in opdracht van de Ontwikkelcombinatie Binck Zuid B.V. is VORM Bouw B.V. op 19 november 2019 gestart met de realisatie van 113 appartementen verdeeld over twee woongebouwen. Het lage gebouw genaamd Kade 06 bestaat uit vier zogenaamde City Lofts, vier City Houses en 27 appartementen. In het hoge gebouw genaamd Kade 15 worden 78 appartementen gerealiseerd en een commerciële ruimte in de plint van de begane grond.

De eerste werkzaamheden bestaan uit het slopen van een nog aanwezig deel van de voormalige vloer van de SDU loods. Deze werkzaamheden zullen eind week 48 - 2019 afgerond zijn. Daarnaast is dinsdag 19 november gestart met het aanbrengen van de 52 warmtebronnen ten behoeve van het verwarmen en koelen van de toekomstige appartementen.

Op het bouwterrein zal van maandag t/m vrijdag gewerkt worden doorgaans vanaf 07.00 uur tot ca. 19.00 uur gedurende de periode dat de warmtebronnen worden aangebracht.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 2 t/m week 5


Stand van zaken Binck Plaats:

De betonwerkzaamheden van de eerste twee blokken zijn in volle gang. Deze week wordt voor de bouwnummer 21 t/m 26 de 2e verdiepingsvloer gelegd en is VORM volop bezig met het storten van de betonwanden op de 1e verdieping van de bouwnummer 27 t/m 46 in blok C. Tevens worden de eerste begane grondvloeren gelegd van de bouwnummers 1 t/m 20.

De prognose is dat in maart 2020 een start wordt gemaakt met het aanbrengen van de gevelelementen in blok B. Aansluitend zal het metselwerk van de buitengevel worden aangebracht.

Op bijgevoegde foto’s zijn de verschillende faseringen in de ruwbouw te zien. Aan de kadezijde zijn de funderingen van blok A te zien. In blok C aan de pleinzijde zijn de verschillende stappen zichtbaar in de ruwbouw. Van de bouwnummers 42 t/m 46 moet de 1e verdiepingsvloer nog voorzien worden van een zogenoemde constructieve druklaag, bij de bouwnummers 37 t/m 41 is de 1e verdiepingsvloer gereed en van de bouwnummers 27 t/m 36 zijn de verschillende stadia te zien in het aanbrengen van de betonwanden en de ondersteuning onder de 2e verdiepingsvloer. Ter plaatse van de toekomstige stallingsgarage is nu de torenkraan op de kraanbaan zichtbaar. Hier worden de ruwbouw- en gevelwerkzaamheden mee uitgevoerd. Zodra de torenkraan weg is, zal met de constructie van de stallingsgarage worden gestart.

Voortgang bouw Binck Kade:

Eind 2019 is het restant van de voormalige vloer van de SDU-loods gesloopt en zijn de warmtebronnen aangebracht voor de hoge en lage toren. Op 7 januari 2020 is gestart met het aanbrengen van de palen voor de lage toren, aansluitend de palen voor de hoge toren. Het aanbrengen van de funderingspalen zullen medio februari worden afgerond. De prognose is dat eind februari de damwanden worden aangebracht rondom de verdiepte fietsenkelder van de hoge toren.

Deze week wordt aangevangen met het aanbrengen van de kraanpoer. De torenkraan voor Binck Kade zal omstreeks eind februari worden geplaatst. Nadat de kraanpoer is gerealiseerd zal door onze onderaannemer gestart worden met het aanbrengen van de fundering voor de lage toren. De verwachting is dat maart 2020 de begane grondvloer zal worden gelegd en een start gemaakt wordt met het opgaande betonwerk. Ten tijde van de ruwbouw van de lage toren zal de bewerkelijke fundering en verdiepte fietsenkelder voor de hoge toren worden gerealiseerd.

Wij zullen jullie de aankomende periode meer op de hoogte houden van de voortgang. Tevens zullen wij bepaalde fases van het bouwproces meer toelichten. Mochten jullie specifieke onderdelen behandeld willen hebben, dan kunt u dit op het contactformulier op de website www.binckeiland.nl kenbaar maken.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 6 t/m week 10


Binck Plaats, 46 herenhuizen:

Hoewel het weer de afgelopen weken redelijk onstuimig is geweest, lopen de werkzaamheden nog geheel volgens planning. Deze week wordt de dakvloer van blok B, alsmede de resterende betonwanden 2e verdieping blok C gestort. Aansluitend zal VORM de betonwanden op de begane grond van blok A gaan realiseren.

Nu eind deze week de betonconstructie voor Blok B gereed is, zal VORM in week 10 een start maken met het plaatsen van de eerste gevelelementen. De prognose is dat aansluitend in week 12 gestart gaat worden met het aanbrengen van het metselwerk, waardoor er steeds meer zicht komt op het uiteindelijke gevelbeeld van Binck Plaats.

Binck Kade, 113 appartementen:

Nu de werkzaamheden aan Binck Kade zichtbaar zijn, merken wij dat de interesse voor de beschikbare appartementen ook toeneemt. In de afgelopen weken zijn er aanzienlijk veel geïnteresseerden bijgekomen, waarbij een aantal optanten hebben besloten om over te gaan tot koop van een appartement.

De bouwwerkzaamheden aan beide torens verlopen voorspoedig. De complete fundering van Kade 6 is inmiddels gestort en in week 08 zijn de laatste funderingspalen onder Kade 15 aangebracht. Momenteel worden de laatste damwanden aangebracht rond het verdiepte deel van de fietsenkelder van de hoge toren. Nadat de damwand gesloten is, zal er een tijdelijke bemaling binnen de damwand worden aangebracht, om uiteindelijk de verdiepte fietsenkelder uit te kunnen realiseren.

Bij Kade 6 worden door de installateurs het benodigde leidingwerk in de kruipruimte aangebracht, voordat eind deze week gestart zal worden met het leggen van de begane grondvloeren. Vooruitlopend op het leggen van deze vloeren, wordt door VORM een tweede torenkraan op Binck Eiland geplaatst. De torenkraan zal medio deze week operationeel zijn en blijven staan tot de beide appartementengebouwen volledig op hoogte zijn.

Bekijk de bouwwerkzaamheden van Binck Eiland nu live via onze website die op De Binck is geïnstalleerd: https://webcam.nl/bouw/denhaag/binck

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 11 t/m week 15


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de maatregelen die door het kabinet inmiddels tot 28 april 2020 zijn verlengd, heeft VORM op de bouwplaats van Binck Eiland ook de nodige aanvullende maatregelen getroffen ter bescherming van jou en onze collega’s op de bouwplaats. Vanzelfsprekend streven wij ernaar om de vertraging in de bouw van jouw woning of appartement tot een minimum te beperken, echter zijn wij afhankelijk van onze onderaannemers en leveranciers alsmede levering vanuit het buitenland van de nodige materialen. Wij zullen je regelmatig op de hoogte houden omtrent de voortgang op de bouw.

Binck Plaats, 46 herenhuizen:

Na de natte en onstuimige februarimaand en de impact die het coronavirus in de maand maart ook op heel bouwend Nederland zijn weerslag heeft gehad, gaan de werkzaamheden bij de 46 herenhuizen nog zonder noemenswaardige vertragingen door. Bij het eerste blok met 6 woningen zijn inmiddels alle gevelelementen geplaatst en is deze week gestart met het aanbrengen van de dakbedekking op de platte daken. Daarnaast is de metselaar deze week gestart met het realiseren van de gemetselde gevels.

Voor de bouwnummers 27 tot en met 46 worden in week 14 de dakvloeren gestort en is daar tevens gestart met het aanbrengen van de eerste gevelelementen op de begane grond. Bij de bouwnummers 1 tot en met 20 wordt de eerste verdiepingsvloer deze week voor de laatste 10 woningen gestort. Daarnaast zijn de wanden op de eerste verdiepingsvloer ook zichgtbaar en is de verwachting dat medio mei 2020 het betonwerk voor dit blok ook volledig op hoogte is.

In de voorbereiding zijn wij nu bezig met de engineering van de stallingsgarage. Bij de uitwerking hiervan, zullen wij contact met jullie opnemen omtrent keuzemogelijkheden voor een laadstation in de stallingsgarage, alsmede de tuininrichting boven de stallingsgarage. Door onze bouwpartners worden momenteel de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Later meer hierover.

Binck Kade, 113 appartementen:

De bouw van de lage toren Kade 6 komt inmiddels ook boven het maaiveld uit. Momenteel wordt door onze betonbouwer de ondersteuning geplaatst onder de 1e verdiepingsvloer en zal medio april de 1e verdiepingsvloer worden gestort. De verwachting is dat de betonnen constructie eind derde kwartaal volledig op hoogte is.

Voor de hoge toren Kade 15 zijn de palen en damwandconstructie onder het bok aangebracht. De grote poeren onder de fietsenkelder worden voorzien van de nodige wapening en de verwachting is dat medio april de ruwe laagste vloer van het gebouw, te weten de fietsenkelder is gestort. Aansluitend zal de bewerkelijke betonconstructie worden gerealiseerd van de onderbouw. Prognose is dat voor de zomersluiting de 1e verdiepingsvloer van dit blok ook gerealiseerd is.

Kijk ook live mee met de bouw van Binck Eiland via onze live bouwstream https://webcam.nl/bouw/denhaag/binck

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 30 t/m week 33


In de week van 20 juli t/m 24 juli 2020 zal door VORM nog gewerkt worden op de bouwplaats van Binck Plaats en Binck Kade. Deze week staat met name in het teken van de demontage van de torenkraan bij de 46 woningen van Binck Plaats, zodat na de zomersluiting een start gemaakt kan worden met de constructie van de stallingsgarage.

Vanaf maandag 27 juli aanstaande zullen wij, maar ook de omwonenden, gaan genieten van een welverdiende vakantie. In week 31, de week van 27 juli tot en met 31 juli 2020, zal door een onderaannemer van VORM, werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering rondom de hoge toren Binck Kade. De rest van het bouwterrein is wel volledig gesloten en er zullen dan ook geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vanaf maandag 17 augustus aanstaande is de zomersluiting voorbij en zullen de werkzaamheden op de gecombineerde bouwplaats weer aanvangen.

46 woningen Binck Plaats:

Vanaf maandag 17 augustus wordt er een start gemaakt met de fundering van de stallingsgarage met 247 parkeerplaatsen. De benodigde funderingspalen zitten reeds in de grond, waardoor gelijk een start wordt gemaakt met de funderingsbalken. Daarnaast wordt gestart met de in het werk gestorte betonvloer waar de parkeerhefsystemen op worden aangebracht.

Daarnaast zijn de afbouwwerkzaamheden van de woningen in volle gang Van de eerste 10 woningen is het tegelwerk, stukadoorswerk en spuitwerk afgerond. Daarnaast gaat na de vakantie het steiger zakken rond de eerste 10 woningen blok C, waardoor het uiteindelijke gevelbeeld ook steeds meer zichtbaar wordt.

113 appartementen Binck Kade:

Voor de vakantie is de 4e verdiepingsvloer van de lage toren gestort en is er een start gemaakt met het plaatsen van de eerste gevelelementen. Na de zomersluiting zullen wij doorgaan met de constructie van de lage toren. Gelijktijdig komt de constructie van de hoge toren ook boven het maaiveld uit. Het streven is om de ruwbouw van de lage toren in oktober 2020 af te ronden. Daarbij zal de constructie van de hoge toren ook steeds meer zichtbaar worden.

De werkzaamheden aan de gevel worden direct na de vakantie opgepakt van de lage toren. Streven is om eind 2020 alle gevelelementen geplaatst te hebben en te voorzien van natuursteen leien en kozijnen en in een sommige appartementen slimme beglazing.

Namens het uitvoeringsteam Binck Eiland wensen wij een ieder in alle rust en gezondheid een goede vakantieperiode tegemoet.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 5 t/m week 8


46 herenhuizen Binck Plaats

De 46 herenhuizen en de bijbehorende stallingsgarage voor Binck Eiland staan aan de vooravond van oplevering. Op dit moment worden de laatste installaties aangebracht in de parkeergarage en worden de woningen gereed gemaakt voor oplevering. Op vrijdag 12 februari aanstaande wordt de stallingsgarage door de Veiligheidsregio Haaglanden gekeurd, waarna op maandag 15 februari de stallingsgarage wordt opgeleverd.

Vanaf dinsdag 16 februari zullen ook de eerste woningen aan de kopers van Binck Plaats worden opgeleverd. Het opleveren van de 46 herenhuizen, duurt tot eind maart 2021.

Als laatste wordt door de hovenier volop gewerkt aan de privétuinen en gemeenschappelijke binnentuin op het dak van de stallingsgarage. De werkzaamheden aan de binnentuin worden eind maart/ begin april 2021 afgerond, daarmee wordt het deelproject Binck Plaats in zijn geheel opgeleverd.

Openbaar gebied:

Op dit moment is de stratenmaker, in opdracht van Binck Zuid, bezig met de definitieve bestrating rond de 46 herenhuizen Binck Plaats. Hiermee zijn de woningen bij oplevering goed bereikbaar.

De tweede fase van het woonrijp maken van de buurt, zal plaatsvinden aan de voorzijde van het complex ‘de Binck’ tot aan de Binckhorstlaan. Deze werkzaamheden starten als de bestrating rond de 46 herenhuizen is afgerond.

113 appartementen Binck Kade

De bouw van de appartementen Binck Kade verloopt volgens planning. Donderdag 4 februari is de torenkraan verhoogd om de overige 11 verdiepingen van de hoge toren te kunnen realiseren.

Voor de appartementen in de lage toren Kade 6 zijn alle gevelelementen geplaatst tot de bovenste verdieping, ook de dakbedekking op het gebouw is al aangebracht. Doordat de kozijnen er al t/m de 5e verdieping inzitten, en deze gevels dicht zijn kan VORM hier beginnen met de afbouwwerkzaamheden van de eerste appartementen.

Voor de hoge toren Kade 15 is de 5e verdiepingsvloer gestort en zijn de eerste betonwanden van de volgende verdieping al zichtbaar. Over ca. 2 maanden, als koning winter niet te veel huishoudt, zal de hoge toren voorbij de lage toren groeien. Naar verwachting zal de hoge toren begin 4e kwartaal de definitieve hoogte bereiken.

De verwachte oplevering van de lage en hoge toren 1e en 2e kwartaal 2022 is nog steeds actueel.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 11 t/m week 13


VOORTGANG BINCK PLAATS DEN HAAG:

De laatste woning van het deelproject Binck Plaats wordt 25 maart 2021 opgeleverd. Tevens wordt de laatste hand gelegd aan het gemeenschappelijke deel van de binnentuin. De graszoden worden begin april geplaatst, alsmede de laatste bomen, zodat de bewoners van Binck Plaats en de Binck kunnen genieten van de binnentuin op de stallingsgarage.

VOORTGANG BOUW BINCK KADE DEN HAAG

Kade 6:
Bij de lage toren zijn de gevelelementen en aluminium kozijnen van de gehele toren aangebracht. Deze week is gestart met het aanbrengen van de leien gevelbekleding op de lage toren. Eind maart zal worden gestart met het aanbrengen van de gestukte plafonds ter plaatse van de grote inpandige balkons op de penthouse laag.

De afbouw in de appartementen is ook in volle gang. De binnenwanden zijn aangebracht tot en met de 5e verdieping en de afwerkvloer is aangebracht tot en met de 2e verdieping. Tegelzetter is gestart in de appartementen op de 1e verdieping.

Kade 15:
De betonwanden voor de 6e verdieping worden momenteel gestort en de eerste ondersteuning voor de breedplaatvloeren van de 7e verdieping is ook aangebracht in de beuken. De stort van de 7e verdieping van de hoge toren staat gepland voor vrijdag 26.03.2021.

Daarnaast is VORM volop gestart met het aanbrengen van de HSB-elementen en vliesgevels op de begane grond. De aankomende weken zullen de gevelelementen en aluminium kozijnen van de volgende verdiepingen snel volgen en zal het steiger rond de hoge toren meegroeien met het gebouw.

HEEFT U KLACHTEN, SUGGESTIES OF
COMPLIMENTEN? NEEM CONTACT MET ONS OP.

Icon person
Icon person
Icon mail
Icon phone