Bouwplanning

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Week 27 - 39


De werkzaamheden voor Binck Plaats gaan van start. Vanaf begin juli tot circa 26 juli zal de voormalige begane grondvloer verwijderd worden. Hiervan kunt u binnen werktijden geluidsoverlast ervaren.

Vanaf begin september gaan we starten met het boren van 46 warmtebronnen. Vanaf medio september zal gestart worden met het aanbrengen van de boorpalen t.b.v. de fundering.

Op het bouwterrein zal van maandag t/m vrijdag gewerkt worden vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Incidenteel zal op zaterdagen gewerkt worden. Wanneer dit het geval is wordt tot uiterlijk 17.00 uur gewerkt.

Brief omwonenden voortgang sloopwerk

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Vanaf week 15


De Binck is opgeleverd! We bereiden ons voor op de bouw van Binck Plaats.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Week 6 t/m week 9


De eerste woningen in De Binck zijn opgeleverd. De opleveringspunten worden nu nagelopen en opgelost. Het parkeerterrein wordt momenteel gereed gemaakt. Ook wordt het terrein opgefleurd door bloembakken met beplanting.

Aan de buitenzijde van De Binck brengen wij de glaspanelen en zetwerken tegen de gevel aan. Vanaf week 9 zullen wij het dak van de tijdelijke fietsenstalling vervangen.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

Week 50 t/m week 2


De balkons worden aan De Binck opgehangen middels hoogwerkers. Ook binnenin het gebouw gaan de afbouwwerkzaamheden door.

Tijdens de kerstvakantie wordt er gewerkt op de volgende dagen: 27 en 28 december en 2, 3 en 4 januari. De werkzaamheden bevinden zich hoofdzakelijk in het gebouw. Op deze dagen wordt er gewerkt volgens de normale uren (vanaf circa 06:30 uur tot circa 15:30 uur).

Na de vakantie wordt er gestart met het inrichten van het buitenterrein.

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 44 t/m week 50


Inmiddels is het gebouw De Binck uit de steigers en wordt er binnen hard gewerkt aan de afbouwwerkzaamheden.

Om de veiligheid op de bouwplaats tijdens de donkere dagen te garanderen zullen wij de bouwplaats vanaf 6.00 uur gaan verlichten. Tevens zullen wij ook op zaterdag gaan werken op de bouwplaats. Deze werkzaamheden zullen van 07.00 uur tot circa 15.00uur zijn. Voor de geluidsoverlast hebben wij de rijplaten naast elkaar gelegd en zijn de (afdek)zeilen van de gevel verwijderd.

De afgelopen tijd zijn er diverse spullen van onze bouwplaats gestolen.
Wij vragen u vriendelijk een oogje in het zeil te houden en zo nodig de politie te bellen

Bouwwerkzaamheden Binck Eiland.

week 38 t/m week 43


Exterieur:

De gevel van De Binck zal "gesloten" worden. De balkons worden in deze periode aan de gevel opgehangen. Daarnaast zullen we de achtergevel van het gebouw dichtmetselen.

Interieur:

Binnenin het gebouw zullen we de verdieping van de begane grond doorbreken, zodat hier een centrale hal ontstaat. Tevens worden de woningen afgebouwd en wordt de laatste hand gelegd aan voorzieningen zoals elektra, water, e.d.; hierdoor zullen er veel leveranciers aanwezig zijn op het terrein.Wij proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van het project en de mogelijke overlast die kan ontstaan.

HEEFT U KLACHTEN, SUGGESTIES OF
COMPLIMENTEN? NEEM CONTACT MET ONS OP.

Icon person
Icon person
Icon mail
Icon phone