Duurzame
woonwijk

Bij de transformatie van Binck Eiland wordt bijzondere aandacht besteed aan het duurzame karakter van de nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. Alle delen van Binck Eiland worden voorbereid op de bouw van een energiezuinige, gezonde en leefbare woonwijk die klaar is voor de toekomst.

Hergebruik
Zo worden materialen van de voormalige SDU-drukkerij voor een groot gedeelte op de locatie hergebruikt of zelfs gedemonteerd en elders opnieuw gebouwd. Natuurlijk is de wijk in zijn geheel zeer energiezuinig door het inzetten van moderne technieken zoals warmte-koudeopslag en warmteterugwinning. Dat wordt gecombineerd met het gebruik van zonnepanelen op de daken, een extreem goede isolatie en gebalanceerde ventilatie van de woningen en gebouwen. Gas ziet u in een groot deel van de wijk niet meer terug.

Op deze manier halen we voor het gebouw De Binck energielabel A en komen de EPC-waarden voor de woningen in Binck Kade (appartementen) en Binck Plaats (herenhuizen) respectievelijk op 0,2 en 0,0 uit. Het is zelfs mogelijk om de herenhuizen met nul-op-de-meter-voorzieningen uit te rusten.

Groen
Het openbaar gebied van Binck Eiland wordt voorzien van veel groen en schaduwrijke bomen. Zo wordt de lucht gezonder en kan regenwater beter worden gereguleerd. En... door het gebruik van beschikbare deelauto’s zijn er in de wijk minder parkeerplaatsen nodig. Meer plek om te spelen voor de kinderen en tegelijkertijd een duurzame manier van vervoer!

 

MEER WETEN, DOWNLOAD DE DUURZAAMHEIDSNOTITIE VAN BINCK ZUID B.V.